Vēja enerģija

Vēja enerģija ir uzticams un ilgtspējīgs veids, kā apmierināt pieaugošās enerģijas vajadzības.

Kas nepieciešams, lai izveidotu vēja parku? Lai uzstādītu vēja turbīnas, nepieciešama piemērota vide, kur tā netraucē iedzīvotājus un netraucē dabisko vidi. Protams, nepieciešami labvēlīgi vēja apstākļi. Enerģijas ražošanai piemērots vējš ir vismaz 5-6 m/s.

Lielākā daļa Evecon projektu ir ar hibrīdsistēmām.

Mūsu parkos ir plānots kombinēt vēja turbīnas ar elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtām. Šāda veida kombinācija ļauj efektīgi izmantot esošo elektrotīklu. Tas nodrošina atjaunojamo energoresursu pieejamību tīklā, kad pieprasījums ir vislielākais. Tas palīdz mums pārvarēt atjaunojamo energoresursu ražošanas nevienmērību un veicināt klimataneitralitāti.

Vēja parkiem būs ietekme uz vidi, bet mūsu plānošanas mērķis ir pēc iespējas mazāk ietekmēt iedzīvotājus un vidi.

Troksnis

Turbīna rada šalkoņu, kas ir neizbēgama. Jaudīgākās turbīnas var dzirdēt pat 700 m attālumā. Mūsu turbīnu atrašanās vietas ir izvēlētas tā, lai tās būtu pēc iespējas tālāk no iedzīvotājiem.

Vide

Pirms būvniecības tiks veikts visaptverošs ietekmes uz vidi novērtējums, lai samazinātu ietekmi. Rezultātā var tikt ierobežots ražošanas laiks, tehniskais uzstādījums vai mainīta atrašanās vieta.

Putni-dzīvnieki

Plānojot, tiek ņemti vērā migrācijas aspekti un dabiskā vide. Lai putni nesaskartos ar asmeņiem, tos var veidot košās krāsās.

Kā notiek vēja parku plānošana?

Speciālā plānošana ļauj rast risinājumu, kas ņem vērā visu pušu intereses.

Speciālā plānošana ļauj rast risinājumu, kas ņem vērā visu pušu intereses.

Pašvaldības plānojums iedalās vietas piemērotības novērtējumā un detālplānojumā. Vietas piemērotības novērtējuma mērķis ir precizēt vēja-turbīnu atrašanās vietas plānošanas teritorijā. Detālplānojumā ir noteikts ģeneratoru skaits, tehniskie parametri un vēja parka izvietojums. Papildus tiks novērtēta detalizēta ietekme uz vidi.